Rešavanje sporova

Kupac ima pravo podneti prigovor na izvršenu uslugu prodaje putem internet trgovine prodavca, u pisanoj formi putem elektronske ili obične pošte ili usmeno putem telefona:

Prodavac će bez odlaganja potvrditi zaprimanje prigovora kupca te na isti odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.