Sigurnost kupovine i plaćanja

Smatramo da je sigurnost kupovine najbitniji faktor. Koristim sistem za plaćanje i autorizaciju kartica banke. Stranice su zaštićene SSL sertifikatom. Brojevi kartica kupaca se ne čuvaju u sistemu a sam upis se štiti SSL enkripcijom podataka.
Ne čuvamo brojeve kartica i nemamo pristup brojevima niti u jednom trenutku.

Načini plaćanja

Kartice

Plaćanje se vrši opštom uplatnicom ili karticama MasterCard, Dina, Visa i Maestro.

3D Secure program sigurne kupovine

3D Secure program sigurne kupovine pruža nam maksimalnu sigurnost u internet poslovanju i naravno u skladu sa trendovima globalnih platnih sistema MasterCarda i Vise.

3D Secure program je globalni standard za autentifikaciju kupaca prilikom kupovine na internetu, a razvijen je kako bi se svakom korisniku kartice omogućilo da se prilikom kupovine na internetu autentifikuje svom izdavaocu kartice, čime potvrđuje da sudeluje u procesu kupovine i plaćanja na internetu, dok istovremeno internet trgovcima omogućava veću garanciju plaćanja, koja im je potrebna kako bi proširili svoje poslovanje i pružili kvalitetnu uslugu svojim kupcima.

Uz samo povećanje sigurnosti kod internet transakcija, 3D Secure programom omogućen je i prenos odgovornosti (liability shift) na banku izdavaoca kartice.

U nekim slučajevima potreban vam je i token!

Maestro i Master kartice su zaštićene 3D secure kodom, stoga, zavisno o banci koja je izdavaoc kartice, neki kupci moraju pri ruci imati token kojim će potvrditi kupovinu. Dakle, radi se o zaštiti kupaca. U svetu je uobičajeno da su i ostale kartice zaštićene ovakvom vrstom zaštite, no u Srbiji banke tek uvode takav način zaštite.

Kontrolni broj

Kontrolni broj je trocifreni broj utisnut na poleđini kartice koji služi kao dokaz fizičkog posedovanja kartice u trenutku kupovine i smanjuje mogućnost zloupotrebe.

Kontrolni broj se ne skladišti na magnetnoj traci kartice niti se pojavljuje na računima i potvrdama trgovaca. Kontrolni broj služi kao dokaz da fizički posedujete karticu u trenutku online kupovine i smanjuje mogućnost zloupotrebe.

CVV

Kako upisati ime i prezime

Upisuje se tačno kao na kartici ali bez slova sa kvačicama (npr ČĆŽŠĐ).