Uslovi korišćenja i ostala pravila

USLOVI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE

1. OPŠTE ODREDBE USLOVA PRODAJE

Nosilac svih prava je kompanija GAMING CORNER DOO i ona na internet stranici gamingcorner.club pruža usluge prodaje putem svog servisa.

Korišćenjem usluga kompanije GAMING CORNER DOO i svih pridruženih stranica i servisa na tim domenima smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati sa ovim Uslovima prodaje (dalje u tekstu: Uslovi), te da ih u celosti razumeju i prihvataju.

Ovi Uslovi primenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupovinu digitalnog proizvoda (digitalnog sadržaja) ili usluga putem Internet prodaje, te prava i obaveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i GAMING CORNER DOO smatraju se sastavnim delom takvih ugovora.

Pružalac usluge internet prodaje je GAMING CORNER DOO, Novosadskog sajma 8, 21000 Novi Sad, PIB: 112116571, MB: 21610470.

Korisnike upućujemo da se pre kupovine upoznaju sa ovim Uslovima te da iste redovno proveravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

GAMING CORNER DOO pridržava pravo izmene ovih Uslova u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na stranicama internet prodaje GAMING CORNER DOO.

GAMING CORNER DOO pridržava pravo ukidanja usluge i promene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni deo gamingcorner.club u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na stranicama internet prodaje GAMING CORNER DOO.

GAMING CORNER DOO pridržava pravo promene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge u svako doba bez obaveze prethodne najave, isključivo i delimično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uslova kao i Opštih uslova korišćenja.

Korišćenje usluga GAMING CORNER DOO odobrava se isključivo punoletnim osobama. Upotreba i korišćenje od strane dece ili maloletnih osoba nije dopuštena, te su roditelji i/ili staratelji dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obaveze nastale takvim korišćenjem, a GAMING CORNER DOO ne odgovara za eventualne posledice takvog korišćenja.

NAPOMENA:

Slike digitalnih proizvoda na gamingcorner.club internet stranici su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internet stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati po tom osnovu. GAMING CORNER DOO, nastojaće objavljivati tačne i aktuelne podatke, ali ne preuzima odgovornost za tačnost i potpunost istih.

Sav digitalni sadržaj (npr digitalni kodovi) se dostavljaju na e-mail kupca sa kompletnim instrukcijama za upotrebu, ili će eventualno biti vidljivi u korisničkom nalogu kupca.

Svi posetioci internet sajta i internet prodavnice gamingcorner.club prihvataju da se pristup sajtu odvija pod sledećim uslovima:

 • Ovaj sajt i sve informacije na njemu imaju jedino i isključivo informativnu svrhu.
 • Opis pojedinačnih proizvoda na sajtu sadrže samo osnovne informacije.
 • Kompanija GAMING CORNER DOO će se truditi da svi podaci koji se nalaze na sajtu budu tačni i ažurni. Ipak, kompanija GAMING CORNER DOO ne garantuje tačnost i ažurnost ovih podataka niti preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu.
 • Kompanija GAMING CORNER DOO zadržava pravo da na svom sajtu postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim. Međutim, kompanija GAMING CORNER DOO nije odgovoran za sadržinu tih sajtova.
 • Kompanija GAMING CORNER DOO zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju sadržanu na sajtu, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja.

2. USLOVI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora

Ovi Uslovi kao i pojedini uslovi prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu GAMING CORNER DOO za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem porudžbine ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima iste prihvata čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i GAMING CORNER DOO, a prema uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem sajta gamingcorner.club uz plaćanje odgovarajuće naknade – cene tog proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obavezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu kompanije GAMING CORNER DOO dovršenjem porudžbine kao registrovani korisnik sajta gamingcorner.club

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog naloga, korisnik je obavezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu lozinku te dostaviti ispravnu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog naloga moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korišćenje ili upotreba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički nalog kreiraju se samo za jednu osobu i nije dopušteno prosleđivati podatke o registraciji ili korisničkom nalogu trećim osobama. Korisnik je obavezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom nalogu. Nije dopuštena upotreba tuđe registracije ili korisničkog naloga.

c) Za kršenje odredbi Uslova iz ovog poglavlja, GAMING CORNER DOO zadržava pravo, prema slobodnoj oceni, ugasiti registraciju ili korisnički nalog korisnika, bez obaveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena. Usluga se smatra ispunjenom odnosno digitalni kod (digitalni sadržaj) iskorišćen u momentu preuzimanja od strane kupca (a to je putem slanja email poruke kupcu sa tačnim kodom, ili skidanjem digitalnog sadržaja od strane kupca nekim drugačijim načinom koji će biti zabeležen u sistemu prodavca).

II) Reklamacije i prigovori

U slučaju da dođe do reklamacije na kupljeni proizvod prodavac vrši proveru da li je na bilo koji način došlo do zloupotrebe prodatog sadržaja i odlučuje se za prihvatanje ili odbijanje reklamacije u skladu sa Zakonom.

Kao prodavac dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamaciju u evidenciji primljenih reklamacija.

Na email kupca mogu stići dodatna uputstva za upotrebu ukoliko je to potrebno, kao i zahtev za slikanjem pojedinih stavki kako bi prodavac imao uvid u ispravno izvršen unos digitalnog sadržaja. Taj tekst će biti jasno obeležen na početku email-a i kupac je dužan da ga poštuje.

U slučaju da digitalni sadržaj kupac kupuje za preprodaju, a ne za lično korišćenje, reklamacija nije moguća. Na ovu odluku kupac nema pravo žalbe, a potvrdom porudžbine je u potpunosti saglasan sa svim uslovima od početka do kraja ovog teksta.

Reklamacija se može ostvariti u sledećim slučajevima:

 • Reklamacija prilikom prve upotrebe digitalnog sadržaja – Ukoliko se prilikom upotrebe konstatuje da je isporučeni sadržaj neispravan, ili da ne odgovara specifikaciji, kupac ima pravo na reklamaciju.
 • Rokovi reklamacija – 8 dana je rok u kom prodavac mora da odgovori na reklamaciju, a 15 dana je rok za završetak reklamacije.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem email pošte ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: 061-251-6-251
 • na e-mail adresu: office@gamingcorner.club
 • na adresu: GAMING CORNER DOO, Novosadskog sajma 8, 21000 Novi Sad.

U slučaju opravdane reklamacije omogućava se zamena digitalnog sadržaja ili  povrat uplaćenog iznosa. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučenog digitalnog sadržaja, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Kompanija GAMING CORNER DOO vrši povrat reklamiranog oštećenog, neispravnog ili pogrešno isporučenog digitalnog sadržaja o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije uticao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak digitalnog proizvoda. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamene proizvoda novim u celosti snosi kompanija GAMING CORNER DOO.

Povrat sredstava za slučaj raskidanja ugovora i povrata:

U slučaju da se radi povrat novca usled uvažene reklamacije i/ili raskida ugovora od strane kupca u propisanom roku, procedura je sledeća:

 • Ukoliko je platio preko tekućeg računa, potrebno je da nam kupac dostavi broj svog tekućeg računa u banci ili pošti i sredstva vraćamo na njegov račun.
 • Ukoliko je platio karticom banke procedura je ista kao u prvom slučaju.

Za rešavanje sporova, zadužen je Osnovni sud u Novom Sadu.

III) Ispunjenje ugovora

Trgovac je dužan potrošaču ispuniti ugovor u skladu sa odredbama ugovora prema Zakonu o zaštiti potrošača.

IV) Cene proizvoda i usluga putem webshop usluge

Cene digitalnih proizvoda izražene su u srpskim dinarima (“RSD”).

Cene su podložne promenama do trenutka potvrde kupovine.

Potvrdom kupovine registrovani korisnici završavaju postupak kupovine putem Internet prodaje usluge.

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cene proizvoda i može se izvršiti na sledeći način:

 • Plaćanje virmanom – uplatom na račun firme, putem uplatnice u pošti, banci ili e-banking uslugom.
 • Plaćanje karticama – plaćanje unapred celokupnog iznosa naznačenog na računu, bez troškova dostave.

Plaćanje inostranim karticama:

Sva plaćanja se izvršavaju u srpskim dinarima. Prilikom naplate vašom karticom iznos u RSD se pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj kursnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cenu istaknutu na našoj web stranici.

All payments will be effected in Serbian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

VI) Dostava putem webshop usluge

Dostava digitalnihproizvoda moguća je isključivo putem email kanala prodaje.

Nakon što kompanija GAMING CORNER DOO evidentira narudžbinu korisniku/kupcu će digitalni proizvodi biti isporučeni u roku 24 sata na njegovu email adresu.

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPOVINI

GAMING CORNER DOO obavezuje se pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informiše kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni sa lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni kompanije GAMING CORNER DOO i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

GAMING CORNER DOO može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj ie-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi kompaniji GAMING CORNER DOO.

GAMING CORNER DOO navedene će podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obaveza te što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba, navika i zahteva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga kompanije GAMING CORNER DOO.

GAMING CORNER DOO prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način upotrebe sajta gamingcorner.club bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili ličnih podataka koji omogućavaju otkrivanje identiteta korisnika.

Unos i prenos ličnih podataka pri kartičnom plaćanju:

Unos i prenos ličnih podataka i podataka o broju kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava sistem za on-line autorizaciju kartica u skladu sa zahtevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda.

4. KOMUNIKACIJA INTERNET PRODAJE SA KORISNICIMA

Registracijom dajete suglasnost da Vas kompanija GAMING CORNER DOO u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektronske pošte obaveštavati o promenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promeni načina pružanja usluga. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu saglasnost.

5. SAGLASNOST I PROMENE USLOVA

Korišćenje naših usluga podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovim stranama. GAMING CORNER DOO se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova biće objavljene na sajtu.

 

Hvala na poverenju.

 

Gaming Corner internet sajt gamingcorner.club je vlasništvo kompanije:

GAMING CORNER DOO

Novosadskog Sajma 8

21000 Novi Sad

PIB: 112116571

MB: 21610470

e-mail: office@gamingcorner.club